Svensk vit älghund

I dagsläget finns ca: 1500 registrerade vita älghundar, de flesta i Sverige men också i Norge och Finland.

Beskrivning

Svensk vit älghund är en medelstor, rektangulär och proportionerlig byggd hund. Den ska vara smidig med god resning och ge ett lugnt men vaket intryck. Huvudet har ett tydligt stop, nospartiet är lika långt som skallen. Nostryffeln ska helst vara svart men får även vara rosa eller brun. Kinderna ska vara mer flata än bulliga, läpparna strama och åtliggande. Den vita älghunden ska ha ett saxbett med kraftiga tänder. Ögonen är små, ovala och helst mörkbruna. De upprättstående öronen är snarare brett än högt ansatta. Halsen är muskulös, manken välutvecklad och höjd över rygglinjen. Bröstet är djupt och kraftigt, buklinjen lätt uppdragen. Svansen ska vara högt ansatt, den ska bäras ringlad men inte för hårt knuten. Pälsen ska vara tät med mjukt underull och tätt, strittande och rakt täckhår. Färgen är rent vit men inslag av svagt gulaktig ton tolereras.

Mankhöjd: Hanhundar 52-60 cm, idealhöjd 56 cm.

Tikar 48-57 cm, idealhöjd 53 cm.

Jakten

Den vita älghunden har utvecklats som en sidogren till jämthunden och den har samma användningsområde. Som älghund är den generellt mer benägen att med jämna mellanrum söka kontakt med sin förare, och den är inte lika envis som gråhund och jämthund när det kommer till att förfölja skenande älgar. Den har mindre vidsträckt sök än jämthunden, vilket passar den jägare med trängre marker. Dock kan nämnas att de norrlandstationerade hundarna snabbt lär sig att söka ut i det glesa landskapet. Medan man i Sverige och Finland oftast jagar med löshund bedrivs älgjakten i Norge vanligen med ledhund, det vill säga med hunden i lina.

Förutom att ställa älg, vildsvin och grävling ställer många vithundar även björn och utmärker sig som mycket duktiga eftersökshundar.

Avslutning

Den vita älghunden har en fantastisk mentalitet, den är lugn, pålitlig och lättlärd och den vill gärna vara sin ägare till lags.