Valpkullar

Uppfödare som är medlem i SVÄ ges möjlighet att presentera sina valpkullar här. Anslagna valpkullar tas bort 12 veckor efter födsel, om inte uppfödaren begär att den skall vara kvar längre.

På förekommen anledning vill avelsrådet påminna om de etiska regler som gäller inom rasklubben och som följer SKK:s grundregler för sund hunduppfödning. En tik bör vara minst två år och ej äldre än sju år samt haft minst två ordentliga löpperioder innan parningstillfället. Valphänvisning är en gratis service för alla våra medlemmar under förutsättning att Svenska Vita Älghundsklubben, Svenska Älghundklubben, och SKK:s grundregler för uppfödning uppfyllts samt att parningen är godkänd av Svä`s avelsråd.

Nedanstående valpkullar är godkända av Avelsrådet.

Observera att eventuella länkar på varje hund går till SKKs hundregister, Hitta älghund, Norska dogweb, Finska koiranet, vissa hundar kan ha meriter som inte har registrerats hos SKK, NKK, KoiraNet.

För ändring av nedanstående innehåll vänligen kontakta avelsrådet: Peter Lindberg, peli@comhem.se

 

Hane

Tik

Antal 

Föds/Födda 

Antal/Kvar

Uppfödare

 

NO34253/12 

N FI UCH

Sarek

 Simulerad stamtavla

 

 

NO39394/15

Sita

 

 

3H+5T

 

2018-07-18

 

0H+2T

 

Andreas Vagnild
Vagnildgrenda
7288 Soknedal
Norge
Tlf: +47 90675600
  Vagnild85@gmail.com

 

SE36564/2012

SE J(LÖ)CH SE UCH

Bölbergsåsens Drulle Arrax

 

NO48342/13

Luna

  Simulerad stamtavla

 

 

3H+5T

 

2018-08-03

 

1H+1T 

 

Line og Geir Svee
Heggedalsvn 193b
1389 Heggedal, Norge

Mobil: Line, 0047 90669098
Mobil: Geir, 0047 91797878
  linesvee@online.no