Medlemsinfo

Nytt beslut om Ras 2011

2010-11-22

Den rasavelsstrategi  (RAS) för Svensk Vit Älghund som SKK beslutade om 2006

skulle gälla för en tid av 5 år. Några förslag till ändringar har inte framförts under perioden.

Nu är det i alla fall viktigt att vi redovisar hur vi vill att RAS skall se ut framåt i tiden.

 

Ordningen för detta är följande:

  • Medlemmarna har möjlighet att skicka in förslag om ändringar eller tillägg i RAS. Förslagen skall vara Svenska Vita Älghundsklubben (klubbens sekreterare) tillhanda senast den 15 januari 2011. (Samma datum som gäller för motioner till klubbmötet.)
  • Avelsrådet  gör ett förslag och skickar till styrelsen.
  • Styrelsen fastställer förslaget, ev. med egna ändringar eller tillägg.
  • Förslaget föreläggs klubbmötet 2011 för beslut 
  • Förslaget skickas till SÄK som förhoppningsvis godkänner det
  • SÄK sänder förslaget vidare till SKK
  • Inom SKK finns en särskild granskare för Svenska Vita Älghundens RAS.

          Denne granskar och kommenterar förslaget varefter det föreläggs SKK:s

          avelskommitté  som beslutar.

 

Mer information finns att läsa på SKK`s hemsida under  - Avel & Uppfödning