Medlemsinfo

Motioner

2017-12-19

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 15 januari. Motioner skall vara underskriven av motionären.

Motionen ska skickas till sekreterare Sofie Lindberg
Adress: 
Sofie Lindberg
Vävarevägen 2
433 75 JONSERED