Medlemsinfo

Motioner

2017-12-19

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 15 januari.

Motionen ska skickas till sekreterare Sofie Lindberg
Adress: 
Sofie Lindberg
Vävarevägen 2
433 75 JONSERED