Medlemsinfo

Klubbkampen 2013 - Resultat

2013-08-13

Årets klubbkamp var förlagd till Älvdalen i Dalarna och skedde i samarbete mellan Dalarnas Älghundklubb och Svenska Vita Älghundsklubben. Boendet var beläget på Älvdalens Camping.

8 förväntansfulla ekipage stod redo efter frukostsamlingen tidigt på lördag morgon.

Resultatet från kollegiet blev följande,

Passbos A-Kamp SE29509/2011 - 44,5p

Blaxås Yra S47616/2010 - 41,5

Titanerna Bjära  S34311/2009 - 20p

Zorro S33650/2009 - 12p

Skogfjällets Myra SE26680/2011 - 10p

Jaktspetsens Tyke S41224/2009 - 10p

Passbos A-Krutov  SE29508/2011 - 9p

Tessan (Gaia) SE33880/2011 - 8p  

 

Svenska Vita Älghundsklubben vill rikta ett varmt tack till Dalarnas Älghundklubb, domare, vägvisare samt till Älvdalens camping, TACK !!