Medlemsinfo

Dementi av PRA-Diagnos

2012-03-22

Positivt besked!!

Samt dementi av tidigare felaktigt ställd diagnos.

Hunden Champ S44119/2006 som fick diagnosen PRA (ärftlig) var felaktig.

Vid en mer utförlig undersökning (ERG) blev diagnosen istället Katarakt (ej ärftlig)

Detta har en viktig betydelse för rasen samt den framtida aveln.

Avelsrådet