Medlemsinfo

Nya Avelskriterier

2011-09-26

Avelsrådet har vid sitt möte 2011-07-17 diskuterat frågan om krav på jpr.meriter på avelsdjuren. Bakgrunden till att frågan aktualiserats är dels att vi som tillhörande SÄK:s organisation förutsätts förmedla valpar efter jpr.meriterade föräldrar, dels att många valpspekulanter frågar efter jpr.meriter. Man måste ju också fråga sig varför vi som enda älghundsras inte skall ha några krav på jpr.meriter.


Avelsrådets förslag blev följande: För att få avelsrådets rekommendation ska båda föräldradjuren startat på jaktprov dom behöver dock inte ha gått till pris, men för andra kullen krävs det jaktmerit, dvs. lägst 3 pris löshunds- eller led/bandhundsprov.

Styrelsen har vid sitt möte 2011-07-22 beslutat enligt avelsrådets förslag.

I övrigt gäller nuvarande krav.

Dessa regler börjar att gälla from 2012-10-01