Medlemsinfo

Motioner

2017-10-30

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen per mail och brev vara styrelsen tillhanda senast 15 januari 2017.


Motionen ska skickas till sekreterare Sofie Lindberg
Mail: sofieli@comhem.se 
Adress: 
Sofie Lindberg
Vävarevägen 2
433 75 JONSERED