Ny medlem

Fyll i anmälan nedan för medlemskap i Svenska Vita Älghundsklubben.
Glöm ej fylla i fullständigt namn, adress och telefonnummer, samt om det gäller enskilt medlemskap eller familjemedlemskap.

Medlemskapet löper per kalenderår (jan-dec).
Nytt inbetalningskort/medlemskort för nästkommande år skickas ut i november månad till personer som är medlemmar innevarande år.
OBS! För er som betalar in sent på året, efter 1 november gäller medlemskapet även nästkommande år.
 

Enskild medlem 250:-/år
Familjmedlemskap 300:-/år
Valpmedlemskap via valpsäljaren 150:-/år

Med familjemedlemskap avser hel familj med samma adress, första namnet blir postmottagare av klubbtidningen.

 

Svenska Vita Älghundsklubbens postgiro/girokonto:

Sverige: 4212442-0 

Norge: 1822 42 25403

Från utlandet till svenska postgirokontot:
IBAN nr:
SE 72 9500 0099 6034 4212 4420
BIC kod: NDEASESS

 

OBS! För att få starta på utställning och Jaktprov gäller medlemskap i SÄK.
Endast medlemskap i rasklubb gäller ej för att få starta.

 

Flyttat - meddela oss gärna om er nya adress!
Skriv namn och fullständig adress (viktigt!).
Maila den nya adressen till: sofieli@comhem.se
 

Ditt namn

Din e-post

Din hemsideadress

Ditt meddelande